بر کمرویی و خجالت غلبه کنید
کمرو و خجالتی بودن لزوماً یک مشکل نیست.حتی خوب است که فرصتی پیدا کنید و بتوانید با موقعیت ها و افراد جدید سازگار شوید.ولی اگر کمرویی و خجالت از کنترل خارج شود،قادر نخواهید بود در اجتماع و در کنار دیگران احساس راحتی کنید.برای غلبه بر حس کمرویی و خجالت توصیه های زیر را به کار ببندید:
1-تمرین را از بخش کوچکی با افرادی آغاز کنید که می شناسید:تمرین و منش و رفتارهای اجتماعی مانند ارتباط چشمی،زبان بدن،معرفی کردن،مکالمات کوتاه،مطرح کردن سوالات و دعوت به عمل آوردنها را با افرادی انجام دهید که در کنارشان احساس آرامش و راحتی بیشتری را تجربه می کنید.لبخند بزنید و اعتماد به نفس خود را به این شکل تقویت کنید.بعد این رفتار را با دوستان و آشنایان جدید خود انجام دهید.
2-در مورد جملاتی برای شروع مکالمه فکر کنید:معمولاً دشوارترین بخش یک مکالمه با فردی جدید آغاز کردن آن است.پس پیشاپیش در مورد جملاتی برای شروع یک مکالمه فکر کنید،مانند معرفی خود:( سلام،من...هستم.ما در یک کلاس درس می خوانیم)،تعریف و تمجید به عمل آوردن:( این عینک خیلی به چهره شما برازنده است)،مطرح کردن سوال: (آیا می دانید چه زمانی امتحان میان دوره داریم؟)آماده کردن چند جمله برای آغاز مکالمه،نزدیک شدن به یک فرد را راحت تر می کند.
3- روی سخنان خود تمرین کنید:زمانی که آماده اید تا چیزی را امتحان کنید که به خاطر کمرویی و خجالت از آن گریزان بودید مثل انجام یک تماس تلفنی با یک مکالمه ،پیشاپیش آنچه را می خواهید به زبان بیاورید روی کاغذ یادداشت کنید.بعد آن را با صدای بلند تمرین کنید،چه بهتر که این کار را حتی جلوی آینه انجام دهید.بعد آن را در حضور فرد دیگری انجام دهید.اگر نتیجه کار دقیقاً مانند آنچه انتظار داشته اید نیست یا ایرادی دارد،نگران و نا امید نشوید.این را بدانید که حتی افراد جسور و با اعتماد به نفس هم مرتکب اشتباه می شوند و نتایج کارهایشان بی نقض و کامل نیست.از اینکه تلاش خود را به کار بسته اید به خود ببالید و احساس غرور کنید.مطمئناً دفعه بعد نتیجه کار بهتر خواهد بود چون برایتان آسان تر می شود.
4- به خود فرصت دهید:در فعالیت های گروهی ای شرکت کنید که با افراد گروه علایق مشترک دارید.به خود فرصت تمرین کردن و مراوده با این افراد جدید را بدهید و به تدریج بیشتر با آنها آشنا شوید.افراد کمرو و خجالتی معمولاً نگران شکست خوردن یا نحوه قضاوت دیگران روی خود هستند.چنین احساسات و نگرانی هایی شما را از تلاش و پیشروی محروم می کنند.اگر انتقاد از خود در زندگی تان نقش مهمی را ایفا می کند از خود بپرسید که چرا باید نسبت به خود تا این حد سختگیر باشید.پس از آن راحت تر خود را می پذیرید.با خود همانطور رفتار کنید که با صمیمی ترین دوست خود رفتار می کنید.به جای انتظار شکست،خود را تشویق و ترغیب کنید.
5- جرات و جسارت را در خود تقویت کنید:از آنجا که افراد خجالتی و کمرو نسبت به واکنش های دیگران به شدت احساس اضطراب و نگرانی می کنند،نمی خواهند برای خود دردسر درست کنند.این به معنای آن نیست که آنها ضعیف،بی کفایت یا ترسو هستند بلکه این معنا را می دهد که جرات و جسارت را در خود تقویت نکرده اند.با دل و جرات بودن یعنی وقتی لازم است حرف خود را با صدای بلند بزنید،نیاز یا خواسته خود را مطرح کنید یا وقتی دیگران به خود شما تجاوز می کنند خطاهایشان را به آنها گوشزد نمایید.مهمتر از همه باید خودتان باشید و سعی نکنید از دیگران تقلید کنید.اگر چه می توانید برخوردهای مثبت و سازنده هم سن و سالان خود را امتحان کنید.ولی بهتر است همان کاری را انجام دهید و همان چیزی را بگویید که با سبک شخصیتی شما سازگارتر است.ااین را بدانید که حفظ هویت واقعی خود و ابراز وجود همان چیزی است که دیگران را به طرف شما می کشاند!