حركات كششي از جمله حركاتي هستند كه معمولا قبل و بعد از حركات اصلي براي گرم يا سرد كردن عضلات مورد استفاده قرار مي‌گيرند. براي اين كه هنگام حركات كششي دچار آسيب نشويد، بايد با آرامش و راحتي حركت را اجرا كرده و پس از هر حركت، براي مدتي صبر كنيد و تنفس منظمي داشته باشيد.
دقت كنيد كه نبايد نفس خود را حبس كنيد. حركات كششي بايد به شما‌آرامش دهند و گردش خون و انعطاف‌پذيري شما را بالا ببرند. اگر در طول انجام حركات كششي دردي احساس كرديد، به اين معناست كه حركت را درست انجام نمي‌دهيد. حركات كششي عضلات سينه‌‌اي، اين عضلات را براي حركات بعدي آماده مي‌كنند. همچنين انجام اين حركات براي كساني كه مدت طولاني پشت ميز مي‌نشينند توصيه مي‌شود.
حركت اول: رو به ديوار بايستيد و كف يكي از دست‌هاي خود را همتراز با شانه روي ديوار قرار دهيد. حالا بدون اين كه دست خود را تكان دهيد، بدن خود را در جهت ديگر بچرخانيد تا جايي كه كشش را در ناحيه سينه احساس كنيد. 5 ثانيه در همين حالت بمانيد و سپس همين كار را در سمت ديگر انجام دهيد. اين حركت را 10 بار براي هر قسمت بدن تكرار كنيد.
حركت دوم: براي انجام اين حركت يك گوشه اتاق را انتخاب كنيد. طوري بايستيد كه نگاه شما به كنج ديوار باشد. كف هر يك از دست‌هاي خود را بالاتر از سطح روي ديوار همان سمت قرار دهيد. حالا به آهستگي بدنتان را به جلو خم كنيد تا جايي كه كشش را در جلوي سينه احساس نماييد و 5 ثانيه در همين وضعيت بمانيد. اين حركت را 10 بار انجام دهيد.
حركت سوم: مقابل يك صندلي روي دو زانوي خود بنشينيد و ساعدهاي خود را روي لبه صندلي قرار دهيد. حالا سر خود را پايين آورده و از ميان دست‌هاي خود عبور دهيد تا وقتي كشش را در عضلات سينه‌اي احساس كنيد. 5 ثانيه صبر كنيد و دوباره خود را بالا بياوريد. اين حركت را نيز 10 بار انجام دهيد.