قانقاریا یا سیاه مردگی، فساد و عفونتی است که در قسمتی از ماهیچه یا استخوان ایجاد می شود و آن قسمت را سیاه و فاسد می کند و در اثر عفونت به نوعی باکتری به نام "کلوستریدیوم پرفرنژنس" ایجاد می شود.


این بیماری یکی از انواع بافت مردگی در بدن است که با عفونت زخم ها یا آسیب بافت ها اتفاق می افتد.در حقیقت هنگامی که بافت بخشی از بدن به خاطر فقدان خون رسانی بمیرد قانقاریا رخ می دهد. نشانه های شایع قانقاریا آبی یا سیاه شدن پوست، درد و ترشح بدبو است.درمان این بیماری، به فراخور آسیبی که بافت دیده، از تجویز آنتی بیوتیک تا قطع بخش مبتلای بدن متفاوت است.