سلام ميخواستم بدونم كدوم يكي از اين راديو ها قوي تره