موارد مصرف :
ـ رفع اسپاسم در دستگاه گوارش و ادراري ـ تناسلي
ـ قاعدگي دردناك
ـ قولنج صفراوي و كليوي
مكانيسم اثر :
با اثرات ضد موسكاريني، سبب شل شدن عضلات صاف اعضاي حفرات شكمي و لگن مي گردد.
فارماكوكينتيك :
جذب كمي از دستگاه گوارش دارد.
منع مصرف :
در گلوكوم نبايد مصرف شود چون گشاد كننده مردمكچشم مي باشد. در بيماران مبتلا به پورفيري نبايد مصرف شود.
هشدارها :
در افراد سالخورده و بيماران انسداد مجاري ادرار يا بزرگي پروستات با احتياط مصرف شود.
در موارد تاكيكاردي، نارسايي قلبي، انسداد فلجي روده، كوليت اولسروز و تنگي پيلور بايد با احتياط مصرف شود.
عوارض جانبي :
خشكي دهان، كاهش موقت تطابق چشم و گاهي تاكيكاردي.
توصيه هاي لازم :
به دليل احتمال بروز خواب آلودگي ، از رانندگي و كار با ابزار و آلاتي كه نيازمند هوشياري است خودداري گردد.
مقدار مصرف :
بزرگسالان : 20 ميلي گرم 4 بار در روز
كودكان 6 تا 12 سال : 10 ميلي گرم 3 بار در روز
شكل دارويي :
قرص 10 ميلي گرمي