درمان بیماری كمبود گلبول سفید


علل و راههای درمان بیماری كمبود گلبول سفید جیست
پاسخ : با سلام
علل بسیار مختلفی دارد از جمله آنها می توان به :
مصرف دارو ها : آنتی بیو تیكها مثل : كلرامفنیكول ، پنی سیلینها ، سولفونامید ها ،
فنوتیازینها ، داروهای اعصاب و روان ، داروهای ضد صرع ، داروهای خاص مدر ، داروهای ضد التهاب ، داروهای ضد تیروئید و بسیاری داروهای دیگر
بیماریهای خونی : كم خونی آپلاستیك ، نوتروپنی ناشناخته و ...
كمبود ویتامین ب 12 ، فولیك اسید بخصوص در الكلی ها
عفونتهایی مثل سل ، حصبه ، تب مالت ، سرخك ، مونونوكلئوز عفونی ، مالاریا ، هپاتیتهای ویروسی
بیماریهایی مثل لوپوس ، آرتریت روماتوئید ، وگنر ، برخی بدخیمی ها
و ...اشاره كرد.
نیاز به یك بررسی توسط فوق تخصص خون میباشد .