دعای چهل کلید متافیزیک و علوم غریبه

¤¤¤ دعای معروف چهل کلید ¤¤¤
دعای بخت گشایی ، محبت میان زن و شوهر ، موفقیت در کارها ، حفاظت از جمیع بلایا ، باطل کننده سحر و جادو و ...
از فضه ندیمه حضزت زهرا (ع) روایت شده است که : روز جمعه ای دیدم حضرت زهرا ظرف آبی در دست دارد و دعایی میخواند و در آن ظرف آب میدمد ، پس از آنکه مرا دید گفت : این دعای چهل کلید است .
هرکس در روز جمعه غسل کند و آب پاکی بیاورد و این دعا را بخواند و در آب بدمد و آن را بخورد بخت اش حتی اگر ۵۰ سال بسته باشد گشوده میشود ، اگر در میان زن و شوهری عشق و الفت نباشد و این دعا را بر آب بخوانند و بخورند یا آب را در طعام بریزند و بخورند به قدرت حق تعالی محبت میانشان به مانند یوسف و زلیخا شود .
جهت باطل نمودن هر نوع سحر و جادو ، این دعا را در روز جمعه و پس از غسل طهارت نمودن بر نبات و زعفران و گلاب بخواند و بخورد به قدرت حق تعالی تمام آنها باطل شده و بر کسی که سحر نموده است برمیگردد .
اگر این دعا را به نیت موفقیت در کارها میخواهد باید در روز جمعه و پس از غسل طهارت ، دعا را بر گلاب خوانده و قبل از اقدام به آن کار یا رفتن به جایی که قرار است کار مهمی انجام دهد ، گلاب را بر صورت و بدن خود بمالد ، انشاءالله موفقیت با او همراه خواهد بود و در همه جا حرمت و عزت میابد .
برای حفاظت از جمیع بلایا ، جلوگیری از قرار گرفتن در معرض سحر و جادو و ایمن شدن از مکر مکاران و شر تمام مخلوقات باید در روز جمعه این دعا را بر آّب فراوان بخواند و با آن اب غسل نماید و باید طوری از این آب استفاده شود که وارد فاضلاب نشود و در جای پاکی ریخته شود .
میتواند درون تشت آبی بایستد و پس از غسل نمودن با این آب آن را در پای گل ، درخت و یا هر جای دیگری که پاک است بریزد .

نکته : غسل باید در روز جمعه باشد ، میتوانید از آبی و چیزهای دیگری که دعا بر آنها خوانده و دمیده شده نگهداری و در موقع لزوم از آنها استفاه نماید اما خواند دعا و غسل پیش از آن حتما" باید در روز جمعه انجام شود .
¤¤¤ شرح کامل این دعا را میتوانید در تصویر زیر مشاهده نمائید ¤¤¤


کلمات کلیدی : دعا ، چها کلید ، دعای چهل کلید ، بخت ، دعای بخت ، یاز شدن بخت ، بخت بسته شده ، دعا ، سحر و جادو ، دعای ایمنی ، دعای ضد سحر ، دعای ضد جادو ، باطل کننده ، باطل کننده سحر ، باطل کننده جادو ، دعای ایمنی ، ایمن شدن از تمام بلاها ، ایمنی از دشمنان ، دعای محبت ، محبت میان همسران ، محبت همسر ، عشق همسران ، دعای عاشق شدن ، دعای انس و الفت ، انس میان زن و شوهر ، دعا ، دعای محبت میان زن و شوهر ، زن ، شوهر ، همسر ، غسل ، طهارت ، دعای موفقیت ، موفقیت در کارها ، موفقیت در زندگی و ...