نام: گلستان سعدی
نوع کتاب: شعر
حجم: 436 کیلو بایت
توضیحات: سعدی یک از بزرگترین شعرای پارسی گوی ایرانی تبار است که سروده های خارق العاده ای دارد. یک مجموعه از اشعار سعدی گلستان نام دارد. گلستان کتابی است نوشتهٔ شاعر و نویسندهٔ معروف ایرانی سعدی شیرازی که در یک دیباچه و هشت باب به نثر مُسَّجَع (آهنگین) نوشته شده است. غالب نوشته‌های آن کوتاه و به شیوهٔ داستان‌ها و نصایح اخلاقی است.
دیباچه
باب اول - در سیرت پادشاهان
باب دوّم - در اخلاق درویشان
باب سوّم - در فضیلت قناعت
باب چهارم - در فواید خاموشی
باب پنجم - در عشق و جوانی
باب ششم - در ضعف و پیری
باب هفتم - در تأثیر تربیت
باب هشتم - در آداب صحبت


دریافت بسته