بر خلاف هارد hdd، هیچ گونه قطعه‌ی متحرکی در ssd وجود ندارد از این رو خطراتی که hdd را تهدید می‌کند در مورد ssd موضوعیت ندارند. با این حال هر چند که اجزای ذخیره‌سازی ssd آسیب پذیر نیستند اما دیگر اجزای آن احتمال دچار شدن به ایرادهای فیزیکی را دارند.
Ssd دارای یک خازن و منبع انرژی است که در مقابل بعضی اختلالات مانند افزایش ولتاژ یا قطع شدن ناگهانی برق از خود واکنش نشان می‌دهند. حتی این امکان وجود دارد که در اثر قطع جریان برق، اطلاعات موجود در ssd با وجود آسیب ندیدن کامل آن از بین برود.