عکس های فریبرز عربنیا
این مطلب به درخواست یکی از بازدیدکنندگان تودی لینک در این سایت قرار گرفته است. فریبرز عرب نیا دارای مدرک لیسانس گرافیک از دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر است. او همسر سابق آتنه فقیه نصیری و عسل بدیعی می باشد. هم زمان با تحصیلات دانشگاهی، آموزش سینما را در مجتمع آموزشی سینما آغاز کرد و مدتی نیز کلاسهای بازیگر تئاتر را در کانون تئاتر تجربی گذراند. نمایش هایی که طی این دوره بازی و کارگردانی کرده عبارتند از: آوازخوان طاس، کالیگولا، دایره گچی قفقازی و ... تگ ها : biography biography Fariborz Arab Niya Fariborz Arab Niya فریبرز عرب نیا بیوگرافی بیوگرافی فریبرز عرب نیا بیوگرافی فریبرز عرب نیا - biography Fariborz Arab Niya