من پسورد ایمیل خود را فراموش کرده ام.قسمت سوال هایی که هنگام ثبت نام از کاربر پرسیده می شود نیز در خاطرم نیست. آیا نرم افزاری وجود دارد که از کامپیوتر شخصی ام پسورد ایمیلم را رد یابی کرده و بازگرداند؟